Η καραντίνα στην οποία έχει περιέλθει ο νομός Ιωαννίνων δεν επηρεάζει τη λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από την ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Σε αναστολή λειτουργίας, ωστόσο, λόγω των κρουσμάτων που έχουν επιβεβαιωθεί, βρίσκονται ένα λύκειο, επτά τμήματα γυμνασίων και λυκείων, ένα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο και μια τάξη ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου.