Με κυριότερα θέματα την έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το  2021 και  δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αγροτεμαχίων του Δήμου Σερρών στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, συνεδριάζει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 20 θέματα.