Να αλλάξει την πολιτική που μέχρι τώρα ακολουθούσε ο Δημος Αγίου Νικολάου στο θέμα των προστίμων στον τομέα της καθαριότητας αποφάσισε η Δημοτική αρχή. Αυξημένα πρόστιμα σε όσους ρυπαίνουν την πόλη θα βεβαιώνει στο εξής ο υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας Αγίου Νικολάου, ελέγχοντας την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας (τροπ.αρ.32) και βεβαιώνοντας τις προβλεπόμενες παραβάσεις.

Σύμφωνα με την “254” απόφαση του Δ.Σ. Αυτό συμβαίνει μετά από την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας όπου καθορίστηκε η αναπροσαρμογή μέρους των προστίμων σε περιπτώσεις όπου βεβαιώνεται παράβαση σχετική με την τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους, απόρριψη τοξικών απορριμμάτων – λυμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου, μετακίνηση κάδων, τοποθέτηση αστικών οικιακών απορριμμάτων στα καλαθάκια του δήμου, εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με τον δήμο, μπαζών – άχρηστων υλικών σε πεζοδρόμια και ακάλυπτους χώρους,εγκατάλειψη μέσων μεταφοράς, ανάμειξη ειδικών και τοξικών  με τα οικιακά απορρίμματα, άδετα και άσπαστα χαρτοκιβώτια, εναπόθεση μη ανακυκλώσιμων σε κάδους ανακύκλωσης, ρύπανση περιβάλλοντος από περιττώματα ζώων, ρύπανση από εταιρίες διαφήμισης καθώς και άλλες παράτυπες ενέργειες που ελλοχεύουν κινδύνους για την δημόσια υγεία.  «Η διαδικασία ελέγχων και βεβαίωσης των προστίμων, έχει ήδη ξεκινήσει, ταυτόχρονα με την καθημερινή επαφή και ενημέρωση των δημοτών (υπάρχει σχετική ανάρτηση στο site του Δήμου)» Αυτό αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

“Στόχος της δημοτικής αρχής, δεν αποτελεί ασφαλώς η επιβολή προστίμων, δήλωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός, αλλά να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες, ότι αφενός θα πρέπει να συμβάλλουν στο να διατηρηθεί ο Δήμος καθαρός, και να γίνει επιτέλους το βήμα προς την κατεύθυνση της τήρησης κανόνων που αρκούν για να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα μας. Η τήρηση των κανόνων είναι δείγμα πολιτισμού» !