Στο διαδικτυακό φόρουμ «Youth for a Just Transition» (Η νεολαία για μια δίκαιη μετάβαση)