Ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο «Σχεδιάζοντας ευφυή και θετικού ενεργειακού ισοζυγίου κτίρια, για μία Πράσινη Περιφέρεια»