Την επέκταση όλων των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά δύο μήνες ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών κ. Σταικούρας.

Αφορά δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας, βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων και δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας που παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση.

Η καταβολή όπως και την περασμένη φορά που είχε ανακοινωθεί κάτι ανάλογο θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης του ποσού που αντιστοιχεί στη δίμηνη παράταση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία ενέργεια, όπως αίτηση, προσκόμιση δικαιολογητικών, κλπ και, συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης.