Δυναμικό κοινό

Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 17,4%  με υψηλότερο τέταρτο 20,6%

 Pop Up –Alpha 11,5% με υψηλότερο τέταρτο 14,9%

 Shopping Star -Star 15,6%  με υψηλότερο τέταρτο 20,4%
Ρουκ Ζουκ –Ant1 16,7% με υψηλότερο τέταρτο 18,0%

Style Me Up-Open  4,8% με υψηλότερο τέταρτο 5,5%
The Booth-Open  2,7% με υψηλότερο τέταρτο 4,3%

Γενικό σύνολο

Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 16,9%  με υψηλότερο τέταρτο 19,8%

Pop Up –Alpha 8,7% με υψηλότερο τέταρτο 10,7%

 Shopping Star -Star 15,9%  με υψηλότερο τέταρτο 19,9%
Ρουκ Ζουκ –Ant1 18,0% με υψηλότερο τέταρτο 19,7%

Style Me Up-Open  4,8% με υψηλότερο τέταρτο 5,8%
The Booth-Open  2,3% με υψηλότερο τέταρτο 3,5%

*Τα νούμερα αφορούν στα μεικτά ποσοστά