Σημάδια βελτίωσης στη συμπεριφορά τους παρουσίασαν μέσα σε τρεις εβδομάδες παιδιά της Τετάρτης και της Πέμπτης Δημοτικού από σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας που συμμετείχαν στην πρώτη φάση ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος για την υποστήριξη της θετικής συμπεριφοράς στο σχολείο.

Μέσω της παρέμβασης παιδιά που εκδήλωναν επιθετικές συμπεριφορές, ασκούσαν σχολικό εκφοβισμό, αδιαφορούσαν για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και αντιμετώπιζαν δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής εμφάνισαν μια ορατή μεταστροφή. Το αποτέλεσμα ήταν ο αυξημένος βαθμός συμμετοχής τους στο μάθημα και η ενίσχυση της συνεργασίας με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους.

Τριάντα σχολεία από την Κεντρική Μακεδονία με 2.000 μαθητές και 400 εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν ειδική επιμόρφωση, λαμβάνουν μέρος στο τριετές ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές συμπράξεις ΚΑ3, με τίτλο «Οικοδομώντας Θετικά, Ενταξιακά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω της προσέγγισης Σχολικό Σύστημα ΠροΘεΣυ» (Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επιλογή, άλλωστε, της προώθησης θετικής συμπεριφοράς προέκυψε από τα ερευνητικά δεδομένα ως μονόδρομος καθώς η επιβολή ποινών στο σχολείο, όπως οι απομακρύνσεις και οι αποβολές από την τάξη, έχει αποδειχτεί ότι δεν συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος. Παράλληλα τα τελευταία 15 χρόνια διαπιστώνεται σταδιακή αύξηση των προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον, γεγονός που αποδίδεται στην οικονομική κρίση, τις πολλές ώρες εργασίας των γονέων, τη μείωση του χρόνου ενασχόλησής τους με τα παιδιά και τον αυξημένο χρόνο έκθεσης των παιδιών στις οθόνες.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ η τελική αξιολόγηση των παρεμβάσεων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τον Ιούνιο του 2021.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ