Σέρρες: Ειδικά μέτρα για τον κορονοϊό ζητούν οι διδάσκοντες στο Μουσικό Σχολείο

0
1

Την επανεξέταση των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ για τα Μουσικά Σχολεία και τη θέσπιση επιπλέον μέτρων για την προστασία του κορονοϊού, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τις επιπλέον ανάγκες των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων ζητούν με ψήφισμά τους η διεύθυνση και οι διδάσκοντες του Μουσικού Σχολείου Σερρών.

Παραθέτοντας αναλυτικά καταστάσεις από την καθημερινότητα της λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Σερρών ( το οποίο από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και για 14 μέρες έχει αναστείλει την λειτουργία του) που επιβάλλουν την λήψη εξειδικευμένων μέτρων, ζητούν: τακτική διενέργεια μαζικών τεστ ανίχνευσης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ή άμεση χορήγηση παραπεμπτικών σε ελέγχους και τεστ ανίχνευσης του covid-19 σε δημόσια νοσοκομεία ( κέντρα υγείας και άλλου είδους δημόσιες και δωρεάν πρωτοβουλίες του ΕΟΔΥ) αύξηση των σχολικών λεωφορείων για την αποφυγή συνωστισμού των μαθητών και εξειδικευμένες διαδικασίες ιχνηλάτησης του ιού από τον ΕΟΔΥ.

Παράλληλα, ζητούν τη στήριξη όλων των διευθύνσεων, των συλλόγων διδασκόντων και των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Μουσικών Σχολείων της χώρας, για την εύρυθμη και αδιάκοπη λειτουργία των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.

Στο ψήφισμα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «… ενώ έχουμε εξαντλήσει ως σχολική κοινότητα κάθε οδηγία ατομικής ευθύνης και μέτρο – πρωτόκολλο συλλογικής ευθύνης που προτείνει το ΥΠΑΙΘ, η πορεία των κρουσμάτων στην κοινότητα μας είναι αύξουσα και τα μέτρα αποδεικνύονται μη επαρκή. Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα γενικευμένης κρίσης σε όλη την επικράτεια και ιδιαίτερα στον βαλλόμενο Ν. Σερρών ζητούμε ιδιαίτερες μεταρρυθμίσεις, διευκρινίσεις και να επανεξεταστούν ενδελεχώς οι πρακτικές διαχείρισης, απέναντι στα κρούσματα και τις επαφές τους, τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τις σχολικές μονάδες των ΜΣ, καθώς παρουσιάζουν τις εξής ιδιαιτερότητες:

  • Οι μαθητές μετακινούνται με λεωφορεία και συγκοινωνίες καθώς διαμένουν σε όλο το οικιστικό φάσμα των νομών που λειτουργούν και κάποιες φορές και από γειτονικούς νομούς.
  • Υπάρχουν κοινόχρηστες αίθουσες μουσικής, κοινόχρηστα μουσικά όργανα, αναλόγια και γενικά μουσική υλικοτεχνική υποδομή με τα οποία έρχεται εναλλάξ σε επαφή το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού των σχολείων μας.
  • Οι μαθητές δεν περιορίζονται στενά στα όρια της τάξης τους. Είναι αναγκαίο να μετακινούνται σε κοινές τάξεις μουσικών συνόλων, μουσικών μαθημάτων και εκεί έρχονται σε επαφή με παιδιά από όλες τις τάξεις και τα τμήματα γυμνασίου ή λυκείου.
  • Στα μουσικά ατομικά ή ομαδικά μαθήματα τα οποία γίνονται σε εξαιρετικά περιορισμένους χώρους ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων, οι διδάσκοντες και οι μαθητές έρχονται σε μοιραίο συγχρωτισμό. Η παραπάνω κατάσταση εντείνεται από την ίδια τη φύση της διδασκαλίας μουσικών μαθημάτων οργανικής ή θεωρητικής υφής, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη χρήση του αναπνευστικού συστήματος, έντονη φώνηση και πολλές φορές σωματική κίνηση.
  • Τα ΜΣ στελεχώνονται σε μεγάλο ποσοστό από αναπληρωτές οι οποίοι μετακινούνται καθημερινά από και προς άλλους νομούς όπου διατηρούν τις μόνιμες κατοικίες τους.
  • Η κοινότητα του ΜΣΣ είναι εξαιρετικά διευρυμένη. Μαθητές και διδάσκοντες αθροίζονται περί τα 500 άτομα και αν λάβουμε υπόψιν τον πρωτογενή περίγυρο των μελών μας αγγίζουμε κατ’ ελάχιστο τα 2000 άτομα.»

Με το ψήφισμα ζητούνται:

  • «Τακτική διενέργεια μαζικών τεστ ανίχνευσης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ή άμεση χορήγηση παραπεμπτικών σε ελέγχους και τεστ ανίχνευσης του covid-19 σε δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας και άλλου είδους δημόσιες και δωρεάν πρωτοβουλίες του ΕΟΔΥ.
  • Αύξηση των σχολικών λεωφορείων για την αποφυγή συνωστισμού των μαθητών.
  • Εξειδικευμένες διαδικασίες ιχνηλάτησης του ιού από τον ΕΟΔΥ

-Εξειδικευμένα μέσα προστασίας υγιεινής και καθαριότητας για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

  • Την άμεση στήριξη όλων των αρμόδιων φορέων, προτού να είναι πολύ αργά όχι μόνο για την υγεία της σχολικής κοινότητας του ΜΜΣ αλλά και για την περιοχή του Ν. Σερρών εν γένει.