Μόνο το 3ο λύκειο και λυκειακές τάξεις του Εσπερινού λειτουργούν σήμερα στην πόλη των Σερρών, ενώ σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται όλα τα γυμνάσια της πόλης, εκτός από ένα τμήμα που έχει αναστείλει τη λειτουργία του.

Στην περιφέρεια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους 8 τμήματα Γυμνασίων και 3 Λυκείων, ενώ κλειστό ως τις 13 Νοεμβρίου θα μείνει το Γυμνάσιο Ν. Σκοπού.

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κλειστά είναι 21 τμήματα και 3 Δημοτικά Σχολεία, όπως, επίσης, 3 σχολικές μονάδες νηπιαγωγείων και 3 τμήματα.