Δυναμικό  κοινό 

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση  23% – 29,8% – 30% – 29,4% – 28,3% – 22.9%

Σαββατοκύριακο Παρέα  6,4% – 4,8% – 8,5% – 7,4% – 6,6% – 7,2%

Έλα Χαμογέλα  14,6% – 15% – 14,7% – 14,5% – 15% – 14%

Γενικό σύνολο

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 16,1% – 22,8% – 25,1% – 28,7% – 29% – 24,2%

Σαββατοκύριακο Παρέα  15,4% – 14,5% – 15% – 14,9% – 13,4% – 11,4%

Έλα Χαμογέλα  10,2% – 10,6% – 9,9% – 9,2% – 9,9% – 9,2%