Σε όλους τους αμερικανικούς εκλογικούς χάρτες του 2020, το χρωματικό σχεδιάγραμμα είναι ξεκάθαρο: Το κόκκινο αντιπροσωπεύει τους Ρεπουμπλικάνους και το μπλε τους Δημοκρατικούς. Ωστόσο,το ερώτημα που γεννάται είναι πώς προέκυψε αυτή η καθολική συμφωνία στην εν λόγω “χρωματική κωδικοποίηση”;

Πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατη συμφωνία. Παρά το γεγονός ότι το κόκκινο και το μπλε χρώμα έχουν χρησιμοποιηθεί ουκ ολίγες φορές για να διακρίνουν τις αντίθετες πλευρές κατά τη διάρκεια της πολιτικής ιστορίας της Αμερικής, μόλις από τις εκλογές του 2000 το κόκκινο και το μπλε καθορίστηκαν ως σταθερά προσδιοριστικά χρώματα των αντίθετων πολιτικών πλευρών.

Το έτος εκείνο, η «New York Times» και η «USA Today» δημοσίευσαν για πρώτη φορά ολικά χρωματισμένους εκλογικούς χάρτες και, σύμφωνα με το The Verge