Ανακοινώνεται από το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης η αναστολή λειτουργίας για το κοινό του τμήματος των Βαρών, για την αποφυγή διασποράς του Covid 19.

Ως εκ τούτου, δικαίωμα χρήσης του χώρου των Βαρών θα έχουν μόνο οι αθλητικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα και με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για την καθαριότητα του χώρου και των οργάνων και την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων.

Το Ν.Π.Δ.Δ. καλεί τον κόσμο που κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων που εφαρμόζονται από τους υπαλλήλους του ΔΑΚ Τρίπολης, με αίσθημα προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης για την προστασία όλων μας.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης Ηλίας Κούρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ