Στην πρόσληψη 39 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου -60 ημερομίσθια- προχωρά το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ταχυδρομικά στα γραφεία του Λιγνιτικού κέντρου στην Τ.Θ. 21 με Τ.Κ. 50200 υπόψη της υπαλλήλου Παρθένας Τσοκτουρίδου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου έως τις 11 Νοεμβρίου.