Η ενεργοποίηση δράσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Κέρκυρας (ΟΧΕ) συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Μ. Υδραίου με τον Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γ. Χονδρογιάννη, τον Α’ Αντιπρόεδρο Ν. Χειρδάρη με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Απασχόλησης Π. Βαρούχα.

Οι δράσεις αφορούν ενίσχυση ανέργων καθώς και υφιστάμενων και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πολιτιστικής και δημιουργικής Βιομηχανίας, οι οποίες έχουν έδρα εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης της Κέρκυρας. Η κα Δήμαρχος, ως προϊσταμένη της Αστικής Αρχής, συμφώνησε με την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου και αποφάσισαν από κοινού να αναλάβουν δράση για την ενεργοποίηση των χρηματοδοτήσεων αυτών.