Περισσότερα από τα μισά παρόμοια με τον ήλιο αστέρια στον Γαλαξία, είναι πιθανό να έχουν κάποιον κατοικήσιμο πλανήτη, γεγονός που καταδεικνύει ότι είναι πολλοί οι δυνητικά όμοιοι με τη Γη πλανήτες, σύμφωνα με νέα μελέτη