Διατηρεί την πρωτιά στα κρούσματα κορονοϊού ο Νομός Λάρισας στην Θεσσαλική Περιφέρεια με 55 νέα κρούσματα. Σε όλη την Περιφέρεια, το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με τα στοιχεία του Συντονιστικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας τα κρούσματα ανήλθαν συνολικά στα 99.

Η κατανομή των κρουσμάτων ανά νομό στη Θεσσαλία έχει ως εξής:

Στην περιοχή της Λάρισας καταγράφηκαν 55 νέα κρούσματα Covid -19. Δεκαεπτά (17) κρούσματα αποτελούν επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ενώ 4 ακόμη προέρχονται από συρροή κρουσμάτων σε κατάστημα εστίασης της περιοχής. Τέλος 34 κρούσματα εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων, είκοσι εννέα σε ιδιωτικά εργαστήρια και πέντε στο Π.Γ.Ν. Λάρισας.

Στην περιοχή των Τρικάλων καταγράφηκαν 13 νέα κρούσματα Covid -19. Δύο κρούσματα αποτελούν επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και εξετάστηκαν σε ιδιωτικά εργαστήρια, ενώ 11 ακόμη κρούσματα εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωματολογίας πέντε σε ιδιωτικά εργαστήρια και έξι στο Γ.Ν. Τρικάλων.

Στην περιοχή της Καρδίτσας καταγράφηκαν 11 νέα κρούσματα Covid -19. Ένα κρούσμα προέρχεται από συρροή κρουσμάτων στο Κ.Υ. Μουζακίου, ενώ 8 ακόμη κρούσματα εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων στο Γ.Ν. Καρδίτσας. Τέλος 2 κρούσματα αποτελούν επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και εξετάστηκαν ένα στο Γ.Ν. Καρδίτσας και ένα σε ιδιωτικό εργαστήριο.

Στην περιοχή της Μαγνησίας Καταγράφηκαν 18 νέα κρούσματα Covid -19. Όλα τα κρούσματα εξετάστηκαν σε ιδιωτικά εργαστήρια, 2 κατόπιν επαφής με επιβεβαιωμένα κρούσματα και 16 κατόπιν συμπτωματολογίας.

Στην περιοχή της Σκιάθου καταγράφηκαν 2 νέα κρούσματα Covid -19.Εξετάστηκαν στο Κέντρο Υγείας του νησιού, κατόπιν επαφής με επιβεβαιωμένα κρούσματα.