Η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί στην διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονoϊού στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με στοχευμένες πολιτικές και επαρκή χρηματοδότηση εντός του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού.

Σε σχετικό ψήφισμα που ενέκρινε η επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΚ, τονίζεται ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι μια πηγή πλούτου που προάγει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία που χρειάζεται επιτακτικά η ΕΕ. Άλλωστε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως σημειώνεται, υπήρξε αξιοσημείωτη επιτυχία, αλλά πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη στην κληρονομιά, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία μόνιμης πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη συγκέντρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών με στόχο την προστασία και την προώθηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα όπως τονίζεται η πολιτιστική κληρονομιά και οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς γενικότερα χρειάζονται επίσης επαρκή και στοχευμένη οικονομική υποστήριξη που θα τους βοηθήσουν όχι μόνο να ανακάμψουν από την κρίση, αλλά να αναδυθούν ισχυρότερα από αυτήν, ώστε να μπορούν να συμβάλουν σε μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη.

Στο εγκριθέν κείμενο, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν τη ζημία που προκαλείται από την πανδημία στον τομέα του πολιτισμού και επαινούν τις γρήγορες απαντήσεις των πολιτιστικών φορέων καθιστώντας την πολιτιστική κληρονομιά ελεύθερη διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Τονίζουν δε τη σημασία της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού υλικού, ειδικά για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτή από άτομα από μειονεκτικά περιβάλλοντα και άτομα με αναπηρία.

Η επιτροπή του κοινοβουλίου απαιτεί μια πλήρη ανάλυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαρκή οικονομική υποστήριξη για την ανακούφιση των εργαζομένων του τομέα καθώς και αίτημα για την δημιουργία μιας ενιαίας πύλης της ΕΕ, που θα συγκεντρώνει πληροφορίες από όλα τα προγράμματα της ΕΕ που χρηματοδοτούν την πολιτιστική κληρονομιά

Επιπλέον θα πρέπει να δρομολογηθεί η δημιουργία μόνιμης πλατφόρμας, με την κοινωνία των πολιτών, για συνεργασία και συντονισμό σε πολιτικές πολιτιστικής κληρονομιάς σε επίπεδο ΕΕ.

Βασικό ζητούμενο σύμφωνα με την επιτροπή είναι και ο διπλασιασμός του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, τριπλασιασμός του προϋπολογισμού για το Erasmus +, ο οποίος επιτρέπει επίσης την κινητικότητα των μαθητευομένων, περισσότερη χρηματοδότηση για την έρευνα σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη «Horizon», καθώς και τη συνεχή υποστήριξη των έργων ψηφιοποίησης μέσω της ευρωπαϊκής γεωργίας και το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018, η Ευρώπη γιόρτασε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με σκοπό να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν και να ασχοληθούν με την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

ΕΡΤ Στρασβούργο Ανταπόκριση Κώστας Δαβάνης