Δυναμικό κοινό

Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 16,6%  με υψηλότερο τέταρτο 20,9%

Pop Up –Alpha 10,7% με υψηλότερο τέταρτο 15,4%

Shopping Star -Star 16,9%  με υψηλότερο τέταρτο 22,0%
Ρουκ Ζουκ –Ant1 15,6% με υψηλότερο τέταρτο 17,1%

Style Me -Open  5,5% με υψηλότερο τέταρτο 7,0%
The Booth-Open  3,1% με υψηλότερο τέταρτο 4,4%

Γενικό σύνολο

Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 15,5%  με υψηλότερο τέταρτο 19,4%

Pop Up-Alpha  8,6% με υψηλότερο τέταρτο 10,7%

Shopping Star –Star 19,1%  με υψηλότερο τέταρτο 23,5%
Ρουκ Ζουκ –Ant1  16,7% με υψηλότερο τέταρτο 18,1%

Style Me -Open  6,0% με υψηλότερο τέταρτο 8,2%
The Booth-Open  2,9% με υψηλότερο τέταρτο 4,1%

*Τα νούμερα αφορούν στα μεικτά ποσοστά