Τις μετακινήσεις των αθλητικών σωματείων και ομάδων, πρόκειται να καλύψει η Περιφέρεια της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Περιφέρεια, θα δαπανήσει 100.000 ευρώ για την υποστήριξη της μετακίνησης των ομάδων που βρίσκονται στις εθνικές κατηγορίες.

Επίσης, ισόποσο ποσό προτίθεται να διαθέσει η Περιφέρεια και για την υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων.