Δυναμικό κοινό

Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ  16,7%  με υψηλότερο τέταρτο 20,4%

 Pop Up –Alpha 11,8% με υψηλότερο τέταρτο 15,3%

Shopping Star –Star 14,2%  με υψηλότερο τέταρτο 18,2%
Ρουκ Ζουκ –Ant1 16,8% με υψηλότερο τέταρτο 19,1%
The Booth-Open  3,4% με υψηλότερο τέταρτο 4,7%

Γενικό σύνολο

Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 16,6%  με υψηλότερο τέταρτο 18,9%

Pop Up-Alpha  8,6% με υψηλότερο τέταρτο 10,8%

Shopping Star -Star 16,9%  με υψηλότερο τέταρτο 20,3%
Ρουκ Ζουκ –Ant1  17,6% με υψηλότερο τέταρτο 18,6%
The Booth-Open  3,3% με υψηλότερο τέταρτο 4,8%

*Τα νούμερα αφορούν στα μεικτά ποσοστά