Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή αντιμετώπισης θεμάτων σχετικών με την Covid-19 του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, υπό την προεδρία του δημάρχου, Γιώργου Γεωργιόπουλου.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η διαχείριση ζητημάτων σχετικών με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που έχουν καθοριστεί με βάση τις σχετικές εγκυκλίους της κυβέρνησης.

Aποφασίστηκε τα Δημοτικά Καταστήματα, τόσο στην έδρα του Δήμου στην Αρχαία Ολυμπία, όσο και στις Δημοτικές Ενότητες Λαμπείας, Λασιώνος και Φολόης, να είναι κλειστά για το κοινό, το οποίο θα εξυπηρετείται πλέον μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και μόνο για τις περιπτώσεις που δε μπορούν να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως.