Δυναμικό κοινό

Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 21,3%  με υψηλότερο τέταρτο 23,5%

Pop Up-Alpha  9,8% με υψηλότερο τέταρτο 11,7%

 Shopping Star -Star 15,9%  με υψηλότερο τέταρτο 21,5%
Ρουκ Ζουκ –Ant1  10,2% με υψηλότερο τέταρτο 13,8%

Style Me Up-Open  8,4% με υψηλότερο τέταρτο 11,9%
The Booth-Open  4,3% με υψηλότερο τέταρτο 6,4%

Γενικό σύνολο

Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 18,4%  με υψηλότερο τέταρτο 20,3%

Pop Up-Alpha 7,0% με υψηλότερο τέταρτο 8,3%

Shopping Star –Star 15,2%  με υψηλότερο τέταρτο 19,5%
Ρουκ Ζουκ –Ant1  11,8% με υψηλότερο τέταρτο 16,1%

Style Me Up-Open  6,7% με υψηλότερο τέταρτο 10,2%
The Booth-Open  3,2% με υψηλότερο τέταρτο 4,6%

*Τα νούμερα αφορούν στα μεικτά ποσοστά