Στα πέντε μέτρα έχει οριστεί η απόσταση μεταξύ των πάγκων στις λαϊκές αγορές όπως επίσης και η υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους. Από σήμερα όμως λαμβάνετε και το επιπλέον μέτρο της εξυπηρέτησης έως τριών ατόμων ανά πάγκο πωλητή. Οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών ζητούν την κατανόηση και τη βοήθεια των καταναλωτών ώστε να εφαρμοστεί σωστά το μέτρο.

Ρεπορτάζ Ευτυχία Κωνσταντινίδου