Δυναμικό κοινό

Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 19,4%  με υψηλότερο τέταρτο 22,6%

 Pop Up –Alpha 6,6% με υψηλότερο τέταρτο 11,5%

 Shopping Star -Star 15,4%  με υψηλότερο τέταρτο 20,2%
Ρουκ Ζουκ –Ant1 10,5% με υψηλότερο τέταρτο 14,7%

Style Me -Open  7,2% με υψηλότερο τέταρτο 9,9%
The Booth-Open  2,6% με υψηλότερο τέταρτο 4,4%

Γενικό σύνολο

Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 16,2%  με υψηλότερο τέταρτο 18,3%

Pop Up-Alpha  6,4% με υψηλότερο τέταρτο 9,3%

Shopping Star –Star 17,5%  με υψηλότερο τέταρτο 22,7%
Ρουκ Ζουκ –Ant1  11,9% με υψηλότερο τέταρτο 16,0%

Style Me -Open  7,0% με υψηλότερο τέταρτο 9,1%
The Booth-Open  2,8% με υψηλότερο τέταρτο 3,8%

*Τα νούμερα αφορούν στα μεικτά ποσοστά