Η δύσκολη περίοδος που διανύουμε λόγω της πανδημίας έχει επηρεάσει ριζικά την καθημερινότητά μας. Αν και η έμφαση έχει δοθεί στην προστασία και διαφύλαξη της σωματικής μας υγείας, η φροντίδα της ψυχικής μας ευημερίας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Το άγχος για τη δική μας υγεία και των δικών μας ανθρώπων, η έλλειψη κοντινής επαφής με άλλους, ο φόβος για το παρόν και το μέλλον είναι μερικά από τα συναισθήματα που μπορεί να μας επιβαρύνουν.

Μια νέα έρευνα