Παρά την επιπεδοποίηση της καμπύλης που βλέπουν οι επιστήμονες και αποτελεί ένα αισιόδοξο νέο η κατάσταση από την πανδημία στη χώρα μας παραμένει κρίσιμη και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Τα αστικά λύματα στη Θεσσαλονίκη δείχνουν διπλάσια αύξηση, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, ενώ για την ανάγκη σε εξειδικευμένο προσωπικό για τις ΜΕΘ το υπουργείο Υγείας προχωρά σε ταχύρρυθμη τηλεκπαίδευση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για COVID-19.