Ανησυχία από μειωμένη προσέλευση εθελοντών αιμοδοτών στη Θεσσαλονίκη. Το λοκ ντάουν αλλά και ο φόβος εξαιτίας των πολλών κρουσμάτων έχει αποθαρρύνει τους αιμοδότες με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη σε φιάλες αίματος. Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία εκφράζουν φόβους καθώς καθημερινά χρειάζονται 70 μονάδες αίματος ενώ έκκληση απευθύνει η διευθύντρια αιμοδοσίας του νοσοκομείου Παπανικολάου καθώς τα αποθέματα επαρκούν για δύο με τρεις ημέρες.