Δυναμικό κοινό

 Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 20,4%  με υψηλότερο τέταρτο 23,8%

  Pop Up –Alpha 7,0% με υψηλότερο τέταρτο 9,6%

Shopping Star -Star 15,7%  με υψηλότερο τέταρτο 20,3%
Ρουκ Ζουκ –Ant1 14,2% με υψηλότερο τέταρτο 15,8%

Style Me Up-Open  8,8% με υψηλότερο τέταρτο 13,7%
The Booth-Open  3,4% με υψηλότερο τέταρτο 5,0%

Γενικό σύνολο

Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 15,8%  με υψηλότερο τέταρτο 19,4%

Pop Up –Alpha 6,3% με υψηλότερο τέταρτο 9,0%

 Shopping Star -Star 17,3%  με υψηλότερο τέταρτο 21,6%
Ρουκ Ζουκ –Ant1 16,4% με υψηλότερο τέταρτο 18,3%

Style Me Up-Open  7,7% με υψηλότερο τέταρτο 11,4%
The Booth-Open  3,1% με υψηλότερο τέταρτο 4,0%

*Τα νούμερα αφορούν στα μεικτά ποσοστά