Συνολικά, τοποθετήθηκαν 28 αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά Philips SunStay solar luminaires