Δυναμώνει και επιβραβεύεται συνεχώς το πρόγραμμα Tropa Verde στον Δήμο

Παύλου Μελά, που διασυνδέει με αποτελεσματικό τρόπο την ανακύκλωση με τους

περιβαλλοντικά υπεύθυνους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο

πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης παρέχουν δώρα ή προσφορές σε όσους

ανακυκλώνουν.

Παράλληλα προωθείται η δημιουργία του Κεντρικού Πράσινου Σημείου και

αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, η παραλαβή του Εκπαιδευτικού

Κινητού Πράσινου Σημείου, ενός αυτοκινούμενου οχήματος με σκοπό την

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κυρίως των μαθητών, για την Ανακύκλωση με

Διαλογή στην Πηγή.

Στο πλαίσιο των δράσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, ο

Δήμος Παύλου Μελά στους πρώτους τρεις μήνες συνέλεξε μέσω της συμμετοχής

400 εγγεγραμμένων πολιτών και 40 υποστηρικτών – χορηγών, 13.000 κουτάκια

αλουμινίου βάρους 176 κιλών, 27.500 πλαστικά μπουκάλια (pet) βάρους 690 κιλών,

178 κιλά χαρτιού και 200 λίτρα τηγανέλαιου.

Οι πολίτες – ανακυκλωτές που συμμετέχουν, συλλέγουν χωριστά τα καθαρά υλικά

και τα μεταφέρουν στα Πράσινα Σημεία του Δήμου Παύλου Μελά κερδίζοντας

πόντους και δωροεπιταγές, που εξαργυρώνονται στους τοπικούς χορηγούς –

υποστηρικτές του προγράμματος.

Για το επόμενο διάστημα, προγραμματίστηκε η υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης

ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού, με στόχο τη διάχυση των ωφελειών της

ανακύκλωσης, αλλά και την αύξηση της συμμετοχής και συχνότητας απόθεσης

ανακυκλώσιμων υλικών στα Πράσινα Σημεία του Δήμου που διαμορφώθηκαν για

τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος. Ο Δήμος Παύλου Μελά ήδη οργανώνει

καμπάνια ενημέρωσης στο πλαίσιο της οποίας θα διανέμει στους πολίτες που

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προωθητικό υλικό (ποτήρια πολλαπλών χρήσεων,

τσάντες ανακύκλωσης, σετ κουζίνας – ποδιά και γάντια, κασετίνα κ.α.), ενώ

παράλληλα θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που δίνουν τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν το προωθητικό υλικό με εγγραφή

τους στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα