Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ αναμένουν οι άνθρωποι του Κέντρου Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών, που βρίσκεται έξω από το Ν. Σκοπό Σερρών, καθότι ο τεράστιος όγκος βρόχινου νερού δεν τους επιτρέπει την πρόσβαση στους χώρους που βρίσκονται τα ζώα για να μπορέσουν να τα σώσουν.