Ο Ιατρικός Σύλλογος Πύργου – Ολυμπίας με χθεσινή του ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος, Χρήστος Γιαννικούλης, και ο γενικός γραμματέας, Λεωνίδας Λεοναρδόπουλος, αφού τονίζει ότι ορθώς αξιοποιήθηκαν τα εμβόλια που περίσσεψαν από τον εμβολιασμό των υγειονομικών στο νοσοκομείο του Πύργου προκειμένου να εμβολιαστούν 20 ιδιώτες ιατροί, επισημαίνει ότι αυτό σε καμία περίπτωση δε συνιστά έναρξη εμβολιασμού των ιατρών του ιδιωτικού τομέα, αφού δε συνοδεύεται από αποστολή ικανού αριθμού εμβολίων προορισμένου ειδικά για τον εμβολιασμό και των υπόλοιπων ιδιωτών ιατρών, που είναι και οι περισσότεροι.

Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά από το υπουργείο Υγείας να προχωρήσει άμεσα στην έναρξη των εμβολιασμών όλων των υγειονομικών του ιδιωτικού τομέα -πρώτα ιατρών και οδοντιάτρων και έπειτα των υπολοίπων- χωρίς αναβολές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.